Ffôn: 029 2039 8362

E-bost: CardiffCaravanPark@caerdydd.gov.uk

Maes Carafannau Caerdydd,
Caeau Pontcanna,
Caerdydd,
CF11 9XR

Map
Sut i ddod o hyd i ni
  • • O gyffordd 32 yr M4 dilynwch yr A470 i Ganol y Ddinas.
  • • Pan welwch y castell yn ymddangos ar y dde symudwch i’r lôn ar yr ochr dde.
  • • Wrth i chi yrru dros y bont (Afon Taf) trowch i’r dde wrth y set gyntaf o oleuadau ac i Heol y Gadeirlan.
  • • Trowch i’r dde wrth y goleuadau traffig nesaf (Clos Soffia).
  • • Trowch i’r chwith ar y gylchfan a gyrrwch syth heibio i’r maes criced. Bydd y Parc Carafannau ar y chwith.
  • • Ar gyfer Llywyr Lloeren, defnyddiwch: Cod post Maes Criced Morgannwg - CF11 9XR.


Systemau Llywio Lloeren

Rhowch y cod post CF11 9XR yn eich system. Nid yw pob system yn gweithio'r un fath ac mae’n bosibl y bydd y cyfarwyddiadau yn eich anfon ar hyd llwybrau gwahanol; cofiwch fod yn rhaid i chi fynd drwy Glos Sophia i gyrraedd mynedfa’r Parc. Ni cheir mynediad i'r parc drwy Dogo Street.