• YMLACIO a dianc rhag bywyd bob dydd
  • CWRDD â’r bobl leol gyfeillgar
  • PROFI atyniadau’r ddinas
  • MWYNHEWCH naws wledig yng nghanol y ddinas
  • AWYRGYLCH mewn digwyddiadau o’r radd flaenaf
Prev NextCyfleusterau

Cyfleusterau ar gael

Mae nifer o gyfleusterau ar gael ar y safle. Mae digon o fariau a bwytai yn yr ardal gyfagos.

MWY

Pethau i’w gwneud

Adnabod Caerdydd

Mae atyniadau Caerdydd dafliad carreg o’r maes carafannau.

MWY