• YMLACIO a dianc rhag bywyd bob dydd
  • CWRDD â’r bobl leol gyfeillgar
  • PROFI atyniadau’r ddinas
  • MWYNHEWCH naws wledig yng nghanol y ddinas
  • AWYRGYLCH mewn digwyddiadau o’r radd flaenaf
Prev Next

Pethau i’w gwneud

Yng Nghaerdydd, Prifddinas Cymru, ceir atyniadau unigryw, chwaraeon, diwylliant ac adloniant o'r radd flaenaf, a siopau arbennig - a'r cwbl dafliad carreg o'r safle Carafannau a Gwersyllfa. Ceir pensaernïaeth arloesol ochr yn ochr ag adeiladau hanesyddol ac mae Bae Caerdydd yn cynnig adloniant i bawb.

Os ydych yn chwilio am syniadau am sut i dreulio eich amser yng Nghaerdydd ewch i www.visitcardiff.com neu cysylltwch â'n Canolfan Croeso ar 029 20873573, neu anfonwch e-bost i ymwelydd@caerdydd.gov.uk

Bydd ein tîm yn y dderbynfa ar y safle hefyd yn hapus i helpu yn ystod eich cyfnod yn y Parc.

Map Canol Dinas Caerdydd (cyfeirnod grid A2 yw parc Carfannau a Gwersylla Caerdydd)
Map Bae Caerdydd