Cysylltu â ni

Os oes gennych ymholiad archebu cysylltwch â ni a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi’n fuan.

029 2039 8362

MaesCarafanauCaerdydd@caerdydd.gov.uk

Maes Carafanau a Gwersylla Caerdydd, Caeau Pontcanna, Caerdydd, CF11 9XR

Oriau agor y swyddfa

Diwrnod Amser
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 20:00
Dydd Sadwrn 09:00 - 17:00
Dydd Sul 09:00 - 17:00