Rhestr brisiau

Rydym ar agor drwy’r flwyddyn ac rydym yn croesawu gwesteion gyda charafanau, cartrefi modur a phebyll.

  • Mae’r prisiau a restrir yn seiliedig ar uchafswm o ddau oedolyn neu Deulu gyda 2 oedolyn a 2 blentyn.
  • Mae cyfraddau i un person ar gael ar gais.
  • Yr hyn sydd wedi’i gynnwys ym mhris carafan: Carafan, adlen ac un cerbyd tynnu yn unig.
  • Yr hyn sydd wedi’i gynnwys ym mhris cartref modur: Cartref modur yn unig.
  • Rhaid datgan cerbydau a phebyll ychwanegol a thalu amdanynt wrth gyrraedd.

Mae TAW ar y gyfradd safonol bresennol wedi’i chynnwys yn y pris.

Pris Llain
Carafanau, Cartref Modur a Gwersylla Dim trydan Cyswllt trydan
Llain y nos £30 £35
Llain y nos (yn ystod gwyliau banc neu ddigwyddiadau) £35 £40
Llain yr wythnos £180 £210
Ychwanegolion (fesul noson)
Math ychwanegol Cost
Oedolyn ychwanegol £10
Oedolyn ychwanegol (yn ystod gwyliau banc neu ddigwyddiadau) £15
Plentyn ychwanegol £4
Cerbyd ychwanegol £10
Poteli nwy
Math Cost
Propan Coch 3.9kg £17.30
Propan Coch 6kg £20.40
Propan Coch 13kg £26.00
Biwtan Glas 4.5kg £17.90
Biwtan Glas 7.0kg £22.85
Biwtan Glas 15.0kg £36.60
Tocyn
Math Cost
Tocyn golchi £6
Tocyn sychu £4
Safle canolog hyfryd. Mynediad hynod hawdd i ganol Caerdydd. Yn croesawu cŵn ac llwybrau cerdded ar gael yn union y tu allan i’r safle. Staff gwirioneddol hyfryd a chymwynasgar. Amy ar Facebook